Материалы по теме: рост цен на лекарства

Цены на лекарства в Татарстане без конца растут. Можно ли найти управу на аптеки?
ВОПРОС-ОТВЕТ